کوره پخت کانوکشن

  • کوره پخت همرفت مدل:BF460-5

    کوره پخت همرفت مدل:BF460-5

    محصولات پس از فرآیند چسباندن در یک مجله استاندارد SMT ذخیره می‌شوند و کل مجله در کوره به طور مشاجره‌ای از طریق هوای گرم جابجایی پخت می‌شود.Hotair بر روی سطح محصولات به صورت افقی جریان می یابد.