دستگاه تمیز کننده پلاسما

  • JKTECH PLASMA Cleaning Machine

    دستگاه تمیز کننده پلاسما JKTECH

    تمیز کردن سطح پلاسما فرآیندی است که در آن ناخالصی‌ها و آلاینده‌های سطح نمونه با ایجاد پلاسمای پرانرژی از ذرات گازی حذف می‌شوند، برای کاربردهای مختلفی مانند تمیز کردن سطوح، استریل‌سازی سطوح، فعال‌سازی سطح، تغییر انرژی سطح، طراحی شده است. آماده سازی سطح برای اتصال و چسبندگی، اصلاح شیمی سطح.